Monumento

Katedra w Barbastro

Huesca

Sala świątynna.


Reprezentuje ewolucję od stylu gotyckiego do renesansu.

Chociaż jej elementy formalne są w stylu gotyckim, wnętrze bardziej pasuje do renesansu. Jej plan został zaprojektowany jako sala świątynna. Trzy nawy są tej samej wysokości i otrzymują światło z boków, co daje poczucie jednolitej przestrzeni. Na zewnątrz wyróżnia się dzwonnica, a w środku ołtarz i sklepienia żebrowe. W środku można zwiedzić Muzeum Diecezjalne.

Katedra w Barbastro


Plaza Palacio, 1

22300  Barbastro, Huesca  (Aragonia)