Monumento

Jaskinia skalna La Peña del Escrito

Villar del Humo

Cuenca

Sztuka naskalna w Villar del Humo


Villar del Humo jest najbardziej wysuniętym na zachód ogniskiem jaskiń Łuku Śródziemnomorskiego

Inżynier leśny E. O'Kelly odkrył te malowidła, których chronologia jest prawdopodobnie postpaleolityczna, w 1917 roku. Sceny mają charakter symboliczny i dominują w nich byk, jelenie, kozy i bydło, a także niektóre postacie ludzkie, w odcieniach czerwieni.

Jaskinia skalna La Peña del Escrito


16370  Villar del Humo, Cuenca  (Kastylia-La Mancha)