Monumento

Idol Peña Tú

Asturias

Skała znana jest mieszkańcom pobliskich miejscowości od czasów starożytnych, choć dopiero w 1914 r. przeprowadzono pierwsze badania archeologiczne, podkreślając od pierwszej chwili postać Idola, która nadaje nazwę enklawie.

Idol Peña Tú


Puertas de Vidiago, s/n

Puertas de Vidiago, Llanes, Asturia  (Księstwo Asturii)