Monumento

Grodzisko Monte de Santa Tecla

Pontevedra

Osadnicy z Monte de Santa Tecla założyli grodzisko, z którego zachowały się ważne pozostałości. Odkryto je w 1913 r. przy okazji otwarcia drogi. Dominują w nim budowle okrągłe, choć zdarzają się też owalne i kwadratowe, o wpływach rzymskich.

Grodzisko Monte de Santa Tecla


36780  Guarda, A, Pontevedra  (Galicja)

E-mail:turismo@aguarda.es Tel.:+34 986614546 Strona WWW:www.turismoaguarda.es/monte-santa-trega/