Monumento

Grodzisko Mohías

Coaña

Asturias

Odkryto je w 1939 r., ale po raz pierwszy zaczęto je odkopywać dopiero w latach 1968-1970. Charakterystyczna jest duża liczba chat, w których odnaleziono wyraźnie wytyczone gospodarstwa. Zamieszkiwane było w drugiej połowie I wieku i pierwszej połowie II wieku. W późniejszych wiekach zapewne zostało ponownie zasiedlone.

Grodzisko Mohías


33795  Mohías, Coaña, Asturia  (Księstwo Asturii)