Monumento

Bazylika Asunción de Santa María w Lekeitio

Bizkaia

Jest to jedna z najważniejszych budowli gotyckich w Bizkai, przede wszystkim ze względu na jej elementy zewnętrzne, przypory, łęki oporowe, sterczyny itp. Znajdują się w niej trzy nawy po cztery trakty każda, zakończone wieloboczną apsydą. Nad traktami znajdują się proste sklepienia żebrowe w nawach bocznych i gwiaździste sklepienia żebrowe w nawie głównej. Do bazyliki dobudowano ambit i kaplice. Bryła budynku jest z zewnątrz stopniowana, ponieważ nawa główna jest wyższa od naw bocznych. Portal znajduje się u stóp budowli. Dekoracja portalu jest podzielona na dwie części. Ołtarz główny jest jednym z najważniejszych przykładów rzeźby hiszpańsko-flamandzkiej na Półwyspie Iberyjskim.

Bazylika Asunción de Santa María w Lekeitio


Calle Abaroa s/n

48280  Lekeitio, Bizkaia  (Kraj Basków)

E-mail:biscaybay@mail.com Tel.:+34 946840954 Strona WWW:http://www.basilicadelekeitio.com