Museo

Centrum Archeologii „Oblężenie Numancji”

Garray

Soria

W miejscu tym znajdują się pozostałości po celtyberyjskim mieście o nazwie Numancja, które upadło po bezwzględnym oblężeniu przez armię rzymską. Najstarszymi eksponatami są narzędzia kamienne i przedmioty miedziane z epoki brązu. Zwiedzanie ruin odbywa się zgodnie z trasą oznaczoną tablicami informacyjnymi i wyposażoną w plany i szkice rekonstruujące plan miasta, formę zabudowań i układ murów obronnych.

Centrum Archeologii „Oblężenie Numancji”


Carretera Nacional 111, Km. 7

42162  Garray, Soria  (Kastylia i León)