Jaskinie o wielkiej osobliwości geologicznej, geomorfologicznej i krajobrazowej zostały uznane za pomnik przyrody. W Asturii

Jaskinie Andina

Asturias

Jaskinie Andina


Carretera N-634 a La Caridad, FR-1 a Arancedo, FR-6 a Andina.

33756 (Concejo El Franco)  Andina, Franco, El, Asturia  (Księstwo Asturii)