Travel Safe

Porady, jak bezpiecznie podróżować Najnowsze wiadomości
Alegoria Umiarkowania. Alonso Berruguete. Olej na płycie. 1513-16. Madryt, Muzeum Prado. Nabyty w 2017 r.

Spuścizna Carmen Sánchez. Ostatnia lekcja

Exhibition - Painting
Madrid

Muzeum Prado w Madrycie prezentuje 15 dzieł nabytych w latach 2017–2021 dzięki spadkowi pozostawionemu przez Carmen Sánchez García. Wśród dzieł na szczególną uwagę zasługuje „Alegoria Umiarkowania” Alonso Berruguete.

Większość z 15 eksponatów nie była do tej pory prezentowana szerszej publiczności. Ponadto do kolekcji muzeum włączonych zostaje tym sposobem pięciu nowych twórców, takich jak Mariana de la Cueva y Barradas, Gabriel Antonio Corvoysier oraz znakomity Alonso Berruguete, jeden z najwybitniejszych artystów hiszpańskich XVI wieku. Inni artyści, których dzieła zobaczyć można na tej wystawie, to Eduardo Rosales, María Blanchard i Mariano Fortuny.

Spuścizna Carmen Sánchez. Ostatnia lekcja


Prado Museum

Calle Ruiz de Alarcon 23

28014  Madrid  (Madrid Region)

E-mail:cav@museodelprado.es Tel.:+34 902107077 Strona WWW: //www.museodelprado.es/en/