Teixeiro lakes in Lugo

Teixeiro Lakes

Lugo

Teixeiro Lakes


Carretera Nacional 640 a 12 km. de Lugo

27289  Teixeiro, Lugo  (Galicia)

Email:oficina.turismo.lugo@xunta.es Tel.:+34 982 870 492 Tel.:+34 981 900 643 Website:Teixeiro Lakes