Travel Safe

Advice for travelling safely Latest news
Teixeiro lakes in Lugo

Teixeiro Lakes

Lugo

Teixeiro Lakes


Carretera Nacional 640 a 12 km. de Lugo

27289  Teixeiro, Lugo  (Galicia)

Email:oficina.turismo.lugo@xunta.es Tel.:+34 982 870 492 (Turismo de Lugo) Tel.:+34 981 546 358 (Turismo de Galicia) Website:Teixeiro Lakes