Yaiza


Beach: La Arena


位置:

Lanzarote

当地天气


多云有雨
 • 最高温度: 11º
 • 温度传感器: muy fresco
 • 风: moderado
 • 浪: moderado
 • 水温: 14º

 • x

  西班牙的裸体海滩描述

Located between Pozo Beach and Quemada Beach. To get to this beach, one must climb down a ravine.

沙滩类型

 • 海滨路:
 • 成分: Gravel,Sand
 • 沙子类型: Dark
 • 条件: Calm waters
 • 停泊区:
 • 植被:
 • 受保护的空间:

特征

 • 长度: 330 (m)
 • 宽度: 18 (m)
 • 覆盖程度: Low
 • 城市化程度: Isolated

 • 运动港口: Puerto Calero
 • 与海滩的距离: 13,2 km.

入口和安全

 • 运动港口: Puerto Calero
 • 与海滩的距离: 13,2 km.

地图


在这附近有什么?(在半径5公里的范围以内)X
Spain 巴塞罗那塞维利亚马德里马拉加科尔多瓦拉科鲁尼亚格拉纳达加迪斯巴伦西亚韦斯卡列伊达卢戈穆尔西亚阿利坎特-阿拉坎特。庞特维德拉卡斯特利翁拉里奥哈吉普斯夸省比兹卡亚坎塔布里亚阿斯图里亚斯卡塞雷斯哈恩布尔戈斯托莱多西罗纳莱昂塔拉戈纳阿拉瓦-阿拉瓦韦尔瓦塞戈维亚巴拉多利德阿尔梅里亚萨拉戈萨特鲁埃尔阿维拉萨拉曼卡纳瓦拉雷亚尔城萨莫拉巴达霍斯昆卡奥乌伦塞帕伦西亚瓜达拉哈拉索利亚阿尔瓦塞特加那利群岛巴雷阿雷斯群岛
X
Baleares 马洛卡伊比萨梅诺尔卡福门特拉岛
X
Canarias 兰萨罗特岛帕尔马特内里费大加那利岛富尔特文图拉拉戈梅拉艾尔耶罗