Campo


Casa Rubiella Country house lodge


联系信息

Calle La Iglesia 71
22450  Campo, Huesca  (Aragon)
info2@casarubiella.com
www.casarubiella.com
电话:+34 974550056

位置:

Huesca

价格

 • 服务类型: 双人间
 • 时期: 全年
 • 价格: 18 €
 • 服务类型: 整栋住宅
 • 时期: 旺季
 • 价格: 42 €
 • 服务类型: 整栋住宅
 • 时期: 普通季节
 • 价格: 36 €
 • 服务类型: 整栋住宅
 • 时期: 淡季
 • 价格: 30 €

* 参考价格含税

地图在这附近有什么?(在半径2公里的范围以内)


X
Spain 巴塞罗那塞维利亚马德里马拉加科尔多瓦拉科鲁尼亚格拉纳达巴伦西亚加迪斯韦斯卡列伊达卢戈穆尔西亚阿利坎特-阿拉坎特。庞特维德拉卡斯特利翁拉里奥哈吉普斯夸省比兹卡亚坎塔布里亚阿斯图里亚斯卡塞雷斯哈恩布尔戈斯托莱多西罗纳莱昂塔拉戈纳阿拉瓦-阿拉瓦韦尔瓦塞戈维亚巴拉多利德阿尔梅里亚萨拉戈萨特鲁埃尔阿维拉萨拉曼卡纳瓦拉雷亚尔城萨莫拉巴达霍斯昆卡奥乌伦塞帕伦西亚瓜达拉哈拉索利亚阿尔瓦塞特加那利群岛巴雷阿雷斯群岛
X
Baleares 马洛卡伊比萨梅诺尔卡福门特拉岛
X
Canarias 兰萨罗特岛帕尔马特内里费大加那利岛富尔特文图拉拉戈梅拉艾尔耶罗