Nationalparken Tablas de Daimiel

Nationalparken Tablas de Daimiel
Kontaktinformation

Ciudad Real  (Castilla - La Mancha)
tdaimiel@oapn.es
http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/daimiel/
Tfn::+34 926693118
Fax::+34 926693118

Lokalitet

Autonom region:
Castilla - La Mancha

Provins/ö:
Ciudad Real

Nationalparken Tablas de DaimielBeskrivning

Ett fågelparadis

Parken utgör ett unikt ekosystem med våtmarker som uppkommit genom floder som har svämmat över sina bräddar. Fågelfaunan är områdets viktigaste ekologiska tillgång. Fåglarna, främst sjöfåglar, både övervintrar och häckar i området.

Våtmarkerna i Tablas de Daimiel har uppkommit genom att floderna Guadiana och Cigüela svämmat över vid sammanflödet, delvis på grund av markens svaga lutning. Området ligger strategiskt längs färdvägen för många flyttfåglar som stannar till för att vila, och vissa föredrar även att övervintra där. Sjöfåglarna är parkens huvudrollsinnehavare. Man kan skåda skäggdopping, smådopping, svarthalsad dopping, häger, natthäger och många olika arter av änder. I dessa våtmarker hittar man ett stort antal vattenväxter. De finns under vattenytan (t.ex. vårtsärv och alger), flytande på ytan (t.ex. andmat) och uppstickande ur vattnet (ag, vass och säv).

Kommun

Ciudad Real (Castile-La Mancha)

Daimiel, Villarrubia de los Ojos, Torralba de Calatrava


Lokalitet

Den är belägen i provinsen Ciudad Real (Castilla – La Mancha), i det spanska inlandet.


Typ av område
Nationalpark

Yta
1.928 hektar

Vad kan du göra


  • Parkutflykter

Karta

Tillgänglighet och omgivning

Kulturell information

Ett av människans viktigaste påfund i dessa trakter fram till tjugonde århundradet har varit kvarnarna. Man har identifierat 14 kvarnar, varav ett antal härrör från medeltiden.
 

Miljöinformation

Tablas de Daimiel är det främsta exemplet på ett ekosystem med våtmarker i Spanien. För varje årstid kan parken uppvisa olika typiska särdrag och växlingar.
 

Besöksinformation

11 kilometer från orten Daimiel tar man av på en skyltad väg till parkens informationscenter. Det finns tre olika rutter för att se parken. Konsultera besökscentren.

Mer information om infarter
 

Besökscenter

Tablas de Daimiel visitor centre

Lokalitet

Apdo. Correos 3
Daimiel (Ciudad Real)

Kontaktinformation

Tfn:: [+34 926693118]
Fax:: [+34 926693118]


Tider

Från sep 15 till jun 14
Helgdagar
Från 08:30 till 18:30

Från jun 15 till sep 14
Från 09:00 till 21:00
Mer information