Lokalitet

Autonom region:
Andalusia

Provins/ö:
Malaga

Kommun:
Nerja

Málaga


Beskrivning

Small beach and well equipped. Here you can fish and dive. There are also some spectacular views of the coast from this beach and the walk through the Balcón de Europa is recommended.

Typ av strand

Strandpromenad:

Strandtyp:
Sand

Typ av sand:
Dark

Förhållanden:
Moderate waves

Ankringsplats:

Växtlighet:

Skyddat område:

Egenskaper

Longitud:
50 (m)

Bredd:
15 (m)

Beläggningsgrad:
High

Närhet till stad:
Urban


Småbåtshamn:
Marina del Este

Service


  • Rengöring

Infarter och säkerhet

Infartssätt:
On foot easy

Skyltar till infarter:

Tillgängligt för funktionshindrade:

Skyltar om faror:

Närmsta landsväg:
Vías Urbanas

Karta


VAD FINNS I NÄRHETEN? (inom en radie på 5 km)