Lokalitet

Autonom region:
Asturias

Provins/ö:
Asturias

Kommun:
Llanes

Stad/ort:
Barro

Asturias


Beskrivning

Access is from the beach of Barro, crossing a short path. There is a bar above the beach with steps leading down to the beach. It is small and there are a couple of fishing boats resting on the sand.

Typ av strand

Strandpromenad:

Strandtyp:
Rock,Sand

Typ av sand:
White

Förhållanden:
Strong waves

Ankringsplats:

Växtlighet:

Skyddat område:

Egenskaper

Longitud:
100 (m)

Bredd:
41 (m)

Beläggningsgrad:
High

Närhet till stad:
Semi-urban


Småbåtshamn:
Llanes

Avstånd till stranden:
9 km.

Service


  • Sopkorgar
  • Rengöring

Infarter och säkerhet

Infartssätt:
On foot easy

Skyltar till infarter:

Tillgängligt för funktionshindrade:

Skyltar om faror:

Närmsta landsväg:
N-634

Karta


VAD FINNS I NÄRHETEN? (inom en radie på 5 km)