Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Hvis du fortsetter å bruke dette nettstedet, tolker vi det som at du godtar vår bruk av informasjonskapsler. Du finner mer informasjon, og instruksjoner om hvordan du endrer innstillingene, i vår erklæring om bruk av informasjonskapslerLege


Hvordan fungerer helsetjenesten i Spania?

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) avd. trygd har et stort nett av legesentre og sykehus i hele Spania.

Legesentrene tilbyr primærhelsetjeneste, dvs. tilgang til allmennlege, barnelege, jordmor, fysioterapeuter og sosialarbeidere. Stort sett befinner de seg innenfor en radius på 15 min. fra ethvert bosted. Dersom forholdene skulle kreve det, kan medisinsk tilsyn bli gitt på pasientens bosted.

Også i landlige områder og i små landsbyer, finnes det lokale legekontorer som er åpne enkelte dager med helsepersonell fra regionen.

Sykehusene tilbyr spesialisert tilsyn og pleie, hvis du har en henvisning fra primærhelsetjenesten. I tillegg finnes det legevakt og akuttmottak på sykehusene og på enkelte legekontorer.

Du kan finner mer informasjon om sykehusene og legekontorene i Spania på hjemmesidene til Nav trygd.

Gå til toppen av siden


Hvor kan jeg finne mitt lands ambassade eller konsulat i Spania?

Utenlandske ambassader og konsulater i Spania   

Gå til toppen av siden


Hvor kjøper jeg medisiner?

I Spania kan man kjøpe medisiner på apoteket forutsatt at man har en resept fra legen sin. Apotekene er markert med et grønt kryss. Dersom du er EU-statsborger eller hjemlandet ditt har helseavtaler med Spania, har du samme fordeler når det gjelder reseptpliktige medisiner som spanjolene.

Gå til toppen av siden


Hvor skal man ringe i et nødstilfelle?

Du kan ringe 112 kostnadsfritt overalt i Spania. Informasjonen er tilgjengelig på spansk, og i enkelte turistområder blir den også gitt på engelsk, fransk og tysk.

Gå til toppen av siden


Er Spania et trygt land?

Spania er et av de tryggeste landene:

Generelt sett, så er Spania et av de tryggeste landene i Europa for turister.

Som i ethvert land er det visse sikkerhetsforholdsregler å huske på:

Du bør ikke gå i tomme gater eller i dårlig opplyste områder, du bør unngå boder hvor det spilles hasardspill og ikke gå med mye penger på deg. Du må passe godt på eiendelene dine på steder med mange folk, som for eksempel på offentlig transport eller i varemagasiner. Når du slapper av i offentlige rom, bør du holde verdifulle eiendeler som mobiltelefoner eller fotoapparat ut av syne.

Ikke glem råd fra sikkerhetseksperter: Forebygging er det beste middel mot dette problemet. Hvis du trenger hjelp kan du kontakte politiet på telefonnummer 112.

Gå til toppen av siden


Det du bør vite om tilsyn av lege hvis du er EU-statsborger?

Du har rett til gratis medisinsk tilsyn og sykehusopphold:

Ved å vise ditt europeiske helsetrygdkort vil du få time hos en allmennlege på det lokale legekontoret eller der du bor, dersom du ikke kan komme til legekontoret. Hvis du har behov for en spesialist eller bli innlagt på sykehus, vil allmennlegen gi deg en medisinsk henvisning. Legevakt og akuttmottak finnes på sykehusene.

Du trenger ditt europeiske helsetrygdkort:

Det europeiske helsetrygdkortet dokumenterer at du har krav på nødvendig helsehjelp på lik linje med oppholdslandets egne statsborgere. Gyldighetsdatoen står på kortet, og kan brukes i EU-land samt Sveits, Norge, Island og Liechtenstein.

Du får kortet fra ditt lokale NAV trygdekontor i hjemlandet ditt. Private leger og sykehus godtar ikke dette kortet. Dersom du ønsker private legetjenester må du selv betale regningene, eller skaffe deg en privat forsikring som dekker dette.

Når blir skjemaer krevd?

Dersom du trenger en hermodialyse eller en annen spesifikk behandling i løpet av oppholdet ditt i Spania, trenger du skjemaet E-112 i tillegg til en autorisasjon fra NAV trygdekontor i hjemlandet ditt. Husk at tannlegepleie, med unntak av trekking av tenner i et nødstilfelle, og hjemsendelse pga. medisinsk pleie ikke blir dekket i Spania.

Hvis du glemmer ditt europeiske helsetrygdkort:

Da må du selv betale sykhus-, medisinske- og farmasøytiske regninger på forhånd, og så søke om tilbakebetaling fra ditt lokale trygdekontor ved fremvisning av kvitteringene.

Husk at det europeiske helsetrygdekortet ikke er gyldig, dersom du har reist til Spania for å motta spesifikk medisinsk behandling. Dette gjelder for alle EU-land.

Noen land har fremdeles ikke tatt i bruk det europeiske helsetrygdekortet. Dersom dette er tilfellet, bør du reise med et tilsvarende dokument fra hjemlandet ditt som er gyldig i tiden fram til det europeiske helsetrygdkortet blir tatt i bruk. I alle tilfeller bør du kontakte NAV trygd for mer informasjon angående medisinsk tilsyn og pleie i Spania.

Gå til toppen av siden


Hva bør du vite om helsetjenester hvis du kommer fra et land som ikke er medlem av EU?

Land som følger EUs regler: Sveits, Norge, Island og Liechtenstein. Har samme rett til helsetjenester som medlemsland.Land som Spania har bilaterale avtaler med: Andorra, Brasil, Chile, Ecuador, Peru og Paraguay. Vil også motta gratis helsetjenester og sykehusopphold ved akutt sykdom eller ulykker. Ved bruk av helsetjenester må de legge frem relevant skjema fra sitt hjemland. Hvis nevnte skjema ikke kan legges fram, må pasienten betale kostnader for sykehus, lege og legemidler på forskudd. Disse utgiftene vil så bli tilbakebetalt gjennom den relevante offentlig instans i hjemlandet mot fremleggelse av regninger.Andre land:Ved akutt behov vil disse motta nødvendig hjelp, men det vil kreves betaling for tjenestene, så personer fra disse landene anbefales å tegne helseforsikring.Alle reisende anbefales å informere seg gjennom sitt hjemlands offentlige instanser om hvilke krav som stilles for å motta helsetjenester i Spania.

Gå til toppen av siden